Palvelut

Resurssien, ajankäytön, ja nostokaluston optimointia rakennus- ja muun teollisuuden projekteissa.

Esimerkkejä palveluistamme:

 • Projektien valmistelu, suunnittelu, resurssointi, koordinointi, läpivienti ja lopetus
 • Valvonta (nostotyöt, työtavat, sisäinen valvonta)
 • Suunnitelmien ulkopuolien tarkastus
 • Yhteistyökumppaneiden auditointi

Miksi Craplan?

 • Tinkimätön asenne turvallisuuteen sekä tapa, jolla sitä ja riskienhallintaa kehitämme
 • Henkilöstöllä erittäin laaja poikkitieteellinen kokemus- ja koulutuspohja
 • Poikkeuksellisen vahva substanssiosaaminen
 • Vahva projektityökokemus ja –osaaminen
 • Asiakasorientoitunut lähestymistapa
 • Luotettavuus ja rehellisyys
 • Joustavuus ja ketteryys
 • Kyky ja valmius kansainväliseen toimintaan

Hyödyt

 • Vahva substanssi osaaminen tuo huollon ja investointien suunnitteluun "in-house" tiedon toteutusvaihtoehdoista, niiden tilantarpeista, aikataulutuksesta, saatavuudesta ja hinnoista
 • Palvelutoimittajien tiedostaessa tilaajan sisäisen osaamisen tason, tulee tarjouksiin enemmän tarkkuutta ja varianssia
 • Riskienarviointi on mahdollista toteuttaa kattavasti ennen hankkeen tarkempaa suunnittelua
 • Alan kaluston kattava tuntemus ja uusimpien innovaatioiden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen kasvaa
 • Turvallisuuden ja luottamuksen taso käyttöhenkilöstön silmissä nousee